Starburst to rozgrywka bardziej kosmiczna niż przyziemna, lecz pomimo wszystko z